«Бекітемін»

колледж директоры

_________Ж.Жантоков

 

 «Тимирязев аграрлы-техникалық колледжі» КММ

«Sanaly Urpaq» жобалық кеңсесінің жұмысы туралы ереже

 1.  Жалпы ережелер

1.1 "Саналы ұрпақ" еріктілер клубы - құқықтық білімді, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті насихаттау үшін колледжде құрылған студенттердің ерікті бірлестігі.

1.2 "Саналы ұрпақ " еріктілер клубы - колледж өзін-өзі басқару жүйесінің құрылымдық бөлігі болып табылады.

1.3 "Саналы ұрпақ" еріктілер колледж клубы - колледж директоры бекіткен Ереже негізінде клуб басшысының басшылығымен жұмыс істейтін студенттер бірлестігі.

1.4 "Саналы ұрпақ" еріктілер клубының қызметі Осы Ереже негізінде жүзеге асырылды.

1.5 клуб қызметін реттейтін ішкі құжаттарды жетекші өздігінен әзірлейді және колледж директорына ұсынады.

 1. Мақсаты мен міндеттері
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет;
 • Анық және ашық оқу орны;
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тетіктерді енгізу арқылы оқыту сапасын арттыру;
 • Білім беру саласындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама;
 • Ақпараттық қолдау;
 • Барлық білім беру субъектілерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы сауаттылығын арттыру;
 • Білім беру субъектілерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлқын арттыру;
 • Студенттер мен оқытушыларды сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың жетекшілеріне айналдыру.
 1. Клуб қызметінің принциптері
 • Еріктілік;
 • Жариялылық және ашықтық;
 • Клуб мүшелерінің құқықтық мәдениеті;
 • Клуб өмірінің ұжымдық ұйымы;
 • Клубтың әрбір мүшесінің мүддесін, ар-намысын және пікірін құрметтеу;
 • Әлеуметтік. Қоғамдық пайдалы маңыздылығы;
 1.  «Саналы ұрпақ» еріктілер клубының рәміздері

4.1 Клубтың эмблемасы

 1. Клубтың құрылымы және жұмысын ұйымдастыру

5.1 клуб жұмысына қатысқысы келетін студенттер клуб мүшелеріне қабылданады.

5.2 клуб жиналысына ауызша жүгінген кезде клуб мүшелерін қабылдауға болады.

5.3 клуб отырыстары 3 айда кемінде бір рет өткізіледі.

5.4 клуб жетекшісі:

 • Клуб қызметін ұйымдастырады;
 • Кезектен тыс отырыс өткізу туралы шешім қабылдайды;
 • Әкімшілік кеңестерде, оқушылардың жалпы жиналыстарында клубтың жұмыс барысымен таныстырады;
 1. Клуб мүшелерінің құқықтары мен міндеттері

6.1 Клуб мүшелері тең құқыққа ие; - клубқа өз бетінше кіруге және клубтан шығуға; - кезектен тыс отырыс өткізу туралы шешім қабылдауға; - әкімшілік кеңестерде, конференцияларда клуб қызметімен таныстыруға құқылы. ;

 1. Клуб мүшелерінің құқықтары мен міндеттері

7.1 Клуб мүшелерінің құқықтары бірдей;

 • Өз бетінше клубқа кіруге және клубтан шығуға;
 • Клуб қызметінің мәселелері бойынша өз пікірін білдіруге және ұсыныстар енгізуге.;
 • Әлеуметтік маңызы бар іс-шараларды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізу бойынша ұсыныстар әзірлеуге;
 • Клуб штабында бар ақпаратты алуға;
 • Өз құқықтары мен мүдделерін қорғау үшін клуб штабына көмек сұрауға.

7.2 клуб мүшелері өздеріне мынадай міндеттемелерді қабылдайды:

 • ҚР заңнамасын, өз қызметіне қатысты халықаралық-құқықтық жалпыға міндетті қағидаттар мен нормаларды, сондай-ақ инновациялық техникалық колледж КММ жарғысында белгіленген нормаларды сақтау;
 • Осы Ережелердің талаптарын орындау;
 • Клубтың беделін қорғау, оның жұмысын насихаттау.
 1. Қорытынды ережелер

Клуб заңды тұлға болып табылмайды, өз қызметін қоғамдық негізде жүзеге асырады, коммерциялық емес бірлестік болып табылады, тек инновациялық техникалық колледж аумағында әрекет етеді.

Клуб жетекшісі: Алгазин Г. А.

Клуб хатшысы: Кондратович С.И.